آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه فاتحی

مسابقه: کونگفو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

حنانه باراني

1387/03/29

دبستان دخترانه سما

هستي افشارمنش

1390/03/29

دبستان پسرانه سما

طاها سلطاني ده شعيبي

1388/03/24

دبستان پسرانه سما

رضا توكلي نژاد

1385/03/24

دبستان پسرانه سما

عماد مهري

1389/03/30

دبستان دخترانه سما

ابريشم هاشمي پورنصري

1387/03/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه نظام آبادي

1386/03/28

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اكبري

1390/03/28

دبستان دخترانه سما

سارا سلطاني ده شعيبي

1388/03/24

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي تقي زاده رحمت آبادي

1387/03/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه سالاري كروكي

1381/03/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه امينيان پور

1383/03/28