آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبینا فکری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دلناز مجیدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحیمی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رقیه زمانیان

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ساجده اسماعیلی زاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سوگند خوش نظر

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مانا غلامپوربمي

1385/06/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه فروتن غزنوي

1381/06/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رحيمي

1381/06/30

دبستان دخترانه سما

كيانا دهقاني

1387/06/25

دبستان دخترانه سما

حوري رنجبر

1388/06/23

دبستان دخترانه سما

ساجده اسمعيل زاده

1387/06/31

دبستان دخترانه سما

غزل گوري

1384/06/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه قلعه خانی نژاد

1385/06/23