آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه فاتحی

مسابقه: کونگفو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرمين صابري نارتيچي

1390/02/01

دبستان دخترانه سما

ياسمين زهرا فاتحي

1391/02/05

دبستان دخترانه سما

پونه نظام آبادي

1385/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد شكوري فر

1386/02/02

دبستان پسرانه سما

محمدرضا نظام آبادي

1387/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رضوان پورشفيعي

1383/02/02

دبستان دخترانه سما

سارينا خاكي زاده

1386/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عاطفه رضايي زاده برواتي

1383/02/02

دبستان پسرانه سما

محمدحسين ياوري

1388/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عاطفه رضائي زاده برواتي

1383/02/02