آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه فاتحی

مسابقه: کونگفو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بهزادي پور

1382/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اقبالي زاده

1385/12/02

دبستان پسرانه سما

شايان صفي زاده

1385/12/01

دبستان دخترانه سما

مريم اسدآبادي

1389/12/02

دبستان دخترانه سما

درسا قنبري كيا

1386/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم عباسي وكيل اباد

1383/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره حسيني بمي نسب كرماني

1382/12/03

دبستان پسرانه سما

كيارش بهزادي پور

1387/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا قاسمي

1382/12/01

دبستان دخترانه سما

هيوا اسدآبادي

1384/12/06

دبستان پسرانه سما

مسيحا ميراحمدي

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

ارشيا حافظ آباديان

1385/12/08

دبستان دخترانه سما

بهار موحدي

1388/12/03